۱۳۸۵/۰۴/۲۲

روش سقوط از پشت بام

انسان در 2 حالت از پشت بام به پائین پرتاب می شود:
1- وقتی با سرعت به جلو بدود.
2- وقتی عقب عقب قدم بزند.

اگر بحث را گسترش دهم شاید بهتر متوجه شوید. وقتی انسان خنگ باشد. احمق باشد. چیزی نداند. تلاشی نکند. بترسر و بترشد، نظیر زمانی است که عقب عقب در حال قدم زدن بر روی پشت بام باشد.
و یا بر عکس
زمانیکه انسان بسیار بداند. مغرور باشد. با سرعت علم بیاموزد. بسیار تلاش کند. نترس و به نظر خود بی همتا باشد، همانند زمانی است که به سرعت بر روس پشت بام می دود و در لبه آن نمی تواند خود را کنترل کند!

البته روش سقوط از پشت بام که در بالا توضیح داده شد در موارد بسیار صحیح می باشد. از فوتبال گرفته تا عشق و عاشقی!
برای اینکه از پشت بام سقوط نکنیم بهتر است متعادل باشیم و آنگونه که دوست داریم زندگی کنیم.
موفق و سربلند باشید.

۲ نظر: