۱۳۸۵/۰۵/۰۷

خدایا به من هاردی ببخش

سلام
درست وقتی که قصد داشتم قسمت های جدید را به سایت اضافه کنم، هارد کامپیوتر سوخت و تمامی اطلاعات پر کشید :((
تمامی عکس های یادگاری، تمامی یادداشت ها و از همه مهم تر تمامی اطلاعات مربوط به سایت ها :-s
کاش از اطلاعات نسخه پشتیبان تهیه می کردم. اگر می خواهید به سرنوشت ناگوار من دچار نشوید حتما از اطلاعات خود یک نسخه پشتیبان تهیه کنید :-b

۱ نظر: