۱۳۸۵/۰۴/۱۵

مقدمه ای برای CSS

CSS یا همان Cascading Style Sheets در لغت به معنی شیوه نامه های آبشاری می باشد و در دنیای طراحی وب منظور از آن زبان قالب بندی صفحه معروف به CSS است که طراحی را بسیار آسان تر نموده است.

CSS زبان قالب بندی صفحه می باشد و در کل به 3 نوع تقسیم می شود:

شیوه نامه های inline
در این نوع دستورات لازم در کنار کد های HTML در داخل عبارت ""=style نوشته می شود. مانند زیر:

<p style="color:#aaaaaa;
font-size:12px;">inline</p>شیوه نامه های درون صفحه ای
دستورات در این نوع نمایش داخل عبارت زیر قرار می گیرد:

<style>


<!--


-->


</style>مانند:

<style>


<!--


p {


color:#aaaaaa;


font-size:12px;


}


-->


</style>نکته: عبارت

<!--

بعد از

<style>

و عبارت

-->

قبل از

</style>

به این دلیل می باشد که اگر مرورگر از شیوه نامه پشتیبانی نکند، دستورات شیوه نامه به صورت توضیحات در نظر گرفته می شود(جهت جلوگیری از چاپ آنها به صورت متن).


شیوه نامه های خارجی(پیوند شده)
این شیوه نامه ها به صورت یک فایل جداگانه ذخیره شده و ساختار دستورات و ویژگی های آن مانند دو نوع قبل می باشد. اینگونه شیوه نامه ها در قالب فایلی با پسوند CSS. ذخیره می شوند.
با دستور زیر فایل شیوه نامه خارجی فراخوانی می شود(CSS URL آدرس نسبی یا مطلق فایل شیوه نامه است):

<link rel="stylesheet" href="CSS URL" type="text/css">

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر