۱۳۸۵/۰۵/۰۱

مفهوم شناسه و متغیرها در PHP

«در این مطلب توضیحاتی در رابطه با مفهوم شناسه، متغیرها، حروف آشنا خواهید شد»

مفهوم شناسه


به نام متغیر ها، شناسه مشخمی می گویند. برای تعریف شناسه های مناسب از قوانین زیر استفاده کنید:

  • طول شناسه نامحدود است و حروف، اعداد و نماد ( _ ) را در بر می گیرد.

  • شناسه ها با عدد آغاز نمی شوند.

  • در PHP، شناسه ها به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند. یعنی user_name$ با USer_Name$ معادل نیستند. نام توابع به حروف حساس نمی باشد.

  • از نام توابع می توان به جای نام متغیر استفاده کرد. بهتر است از این نوع نام گذاری اجتناب شود.

  • نکته: از آنجائی که بین حروف شناسه نمی تواند فاصله قرار داد، برای خوانائی برنامه می توانید از نماد _ استفاده کنید.


ایجاد متغیر ها توسط کاربر
علاوه بر علاوه بر متغیر هایی که از فرم HTML فرستاده می شوند می توانید متغیر هایی را شخصاً بوجود بیاورید. یکی از قابلیت های مهم در PHP این است که لازم نیست ابتدا متغیر را تعریف و سپس به آن مقدار دهید. متغیر زمانی بوجود می آید که مقداری را به نسبت دهید.

نسبت دادن مقادیر به متغیر ها
نسبت دادن مقادیر به متغیرها از طریق عملگر ( = ) صورت می گیرد. مانند:


<?php $username="saeid"; $user1=$username; ?>انواع متغیر ها
نوع متغیر به نوع داده ای که در آن ذخیره می شود وابسته است. در PHP انواع مختلفی از داده ها را ذخیره می کنید.

انواع داده ها در php
عدد صحیح - (Integer)
اعشاری - (Float)
رشته - (String)
بولی - (Boolean) مقادیر درست و نادرست را در بر می گیرد.
آرایه - (Array) آیتم های داده چندتائی را ذخیره می کند.
شی - (Object) نمونه ای از کلاس ها را ذخیره می کند.
و دو نوع :
NULL
منبع

تعیین نوع متغیر
php به صورت خودکار نوع متغیر را با بررسی داده های مجود در آن تعین می کند. قرار گرفتن انواع مختلف داده در یک متغیر از قابلیت های بسیار سودمند PHP است.
همچنین برای تعین نوع داده به صورت دستی و یا تغییر نوع داده، باید نوع جدید را در داخل پرانتز قبل از نام متغیر قرار دهید:


<?php $price=0; $totalprice=(float)$price; ?>متغیر های متغیر
در متغیر متغیر، از مقدار یک متغیر به عنوان نام متغیر دیگری استفاده می شود. مثلا اگر


$varname = 'username';


سپس می توانید از varname$$ به جای username$ استفاده کنید:


$$varname='saeid';


که معادل است با


$username='saeid';

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر