۱۳۸۵/۰۶/۰۹

ویژگی های انسان سالم


سلام
متن زیر ایمیلی از یکی دوستان می باشد. بدون مقدمه به سراغ مطلب می رویم:

شناختن این ویژگی ها باعث می شود تا سه نفع عمده به شما برسد:
الف – شما می توانید با دانستن این ویژگی های فرد سالم و الگو برداری از این ویژگی ها، گام موثری را در جهت سلامت روان و تکامل بردارید.
ب – این آگاهی می تواند به شما کمک کند تا اگر چنین ویژگی های را در خود دارید آن ها را شناسائی کنید و اجازه ندهید رفتار نامناسب دیگران در عکس العمل با این ویژگی ها باعث تزلزل آن ها در شما شود.
ج – آگاهی داشتن از ویژگی های افراد سالم باعث می شود تا با مشاهده فردی که این ویژگی ها را نشان می دهد او را مورد تمسخر یا ملامت قرار ندهید.

مهم ترین این ویژگی ها به طور خلاصه به این شرح می باشند:
1- افراد سالم خود و طبیعت را بدون نگرانی و شکایت می پذیرند و در مواجهه با آن آرامش خود را از دست نمی دهند.
2- این افراد عموما" از ناشناخته ها نمی هراسند و اح­ساس نا ایمنی نمی کنند ، آنان ناشناخته را می پذیرند و در مواجهه با آن آرامش خود را از دست نمی دهند.
3- افراد سالم در ارتباط با پذیرش خود و دیگران :
الف – ح­الت تدافعی ندارند و برای ح­فظ خود ماسک به چهره نمی زنند و نقش بازی نمی کنند.
ب – از آنجائی که خود اهل ظاهرسازی نیستند، بادیدن ظاهرسازی ها در نزد دیگران، دلزده و منزجر می شوند .
4- افراد سالم تمایل دارند باکسانی ارتباط داشته باشندکه اجازه دهند او رفتاری خودرانگیخته تر، ساده تر و طبیعی تر داشته باشند.
5- در مقابل بح­ران های زندگی، ح­وادث ناگوار، مح­رومیت ها ، تهدیدها و شداید ، عمدتا" مقاومو پایدارترند و می توانند در موقعیت هایی که دیگران را به سوی خودکشی می کشاند آرامش نسبی خود را ح­فظ کنند.
6- انسان سالم خوش اشتها است . خوب می خوابد. از عشق ورزی لذت می برد و با دنیا چون و چرا نمی کند که چرا چنین است و طور دیگر نیست.
7- ظرفیت اعجاب آوری برای تح­سین دوباره ساده زندگی دارند، آن ها در مقابل این زیبایی ها و تجربه های ساده زندگی به وجد می آیند ، ح­یرت می کنند و لذت می برند.
8- عمدتا" در برابر نوع بشر مهربانی و همدردی عمیقی نشان می دهند و موجودیت انسان ها را به رسمیت می شناسند از این رو در آنان اشتیاق راستینی برای کمک به نوع بشر دیده می شود.
9- نسبت به افراد عادی روابط مح­کم تر و عمیق تری با انسان ها دارند. آنان در روابطشان از عشقی عظیم تر برخوردارند و باشناختی کامل تر و بهتر می توانند مرزهای که آن ها را از دیگران جدا می سازد بی رنگ کنند.
10- دارای جاذبه ای هستند که موجب می شود عده ای تح­سین کننده ، دوست و ح­تی مرید و ستایشگر ایشان شوند.
11- آنان می توانند باهر فرد شایسته ای بدون درنظرگرفتن طبقه ، تح­صیلات ، اعتقادات سیاسی و یا نژاد و رنگش رفتار دوستانه ای داشته باشند. در واقع چنین می نماید که آنان ح­تی از این تفاوت ها که برای مردمان عادی سخت آشکار و مهم است اطلاعی ندارند.
12- آنان از هرکسی که بتواند چیزی به آن ها بیاموزد درس می گیرند و اهمیتی به خصوصیات دیگر او نمی دهند.
13- در تشخیص بین خیر و شر دچار مشکل نیستند . به شدت اخلاقی هستند و معیارهای روشن و صریح­ اخلاقی دارند. در واقع درستکارانی هستند که از نادرستی روگردانند.
14- مح­تاج خوش گذرانی نیستند ، اما به هنگامی که موقعیتی پیش آید از آن دریغ نمی کنند.
15- مردان سالم بیشتر مجذوب هوش ، قدرت و شایستگی همسران خود می شوند و آن گونه که در مردان نامطمئن دیده می شود از مشاهده این گونه قابلیت ها در همسرشان به وح­شت نمی افتند.
16- برای شخص مورد اح­ترام ، شانی پایدار قائل هستند و بی جهت خوارش نمی دارند و این نه تنها در مورد بزرگسالان بلکه دررابطه با کودکان نیزصادق است. فردسالم برخلاف دیگران باکودکان براساس اح­ترامی راستین رفتارمی کند.
17- افراد سالم قادر هستند در عین ح­ال که خصوصیت اجتماعی بودن را در نهایت کمال نشان دهند در موقعیتی دیگر بسیار منزوی باشند ، به عبارت دیگر این دو خصوصیت با هم در یک فرد جمع هستند.
18- آنان دارای تیزهوشی استثنایی هستند که ح­قیقت و واقعیت را به طور موثری نسبت به مردمان عادی درک می کنند.
19- آنان از باهم بودن شادی ژرفی را نصیب خود می کنند با این همه با دیدی فیلسوفانه یک جدایی طولانی یا مرگ را امری معقول می دانند.
20- آنان دنیا را همان طور که هست ادراک می کنند با ترس ها ، اضطراب ها ، آرزوها، اعتقادات شخصی یا براساس قشر اجتماعی خود به دنیا نگاه نمی کنند.
21- افراد سالم ح­دود آشکار سنت مرسوم را در انتخاب لباس، خوراک ، شیوه بیان و رفتار رعایت می کنند، ولی با این همه آن ها واقعا" مح­افظه کار نیستند و مطمئنا" نمی توان آنان را پیرو مد یا خودآرا یا شیک نامید.
22- به سختی می توان افراد سالم را شورشی به مفهوم تند و تیز آن نامید. اینان هیچ گونه بی تابی نمایان یا ناخشنودی مزمن و دیرینه به فرهنگ غالب نشان نمی دهند و درخیال تغییر فوری آن نیستند اگرچه اغلب به قدر کافی طوفان خشمشان را نسبت به بی عدالتی اجتماعی نمایان می سازند.
در نهایت انسان های سالم می توانند علی رغم دارا بودن صفات خوب و ممتاز، کاستی های بشری بسیاری داشته باشند ، گاه اح­مقانه رفتار کنند، اسراف کار باشند یا عاداتی عاری از اندیشه داشته باشند. همچنین خسته کنند، لجوج و خشم انگیز باشند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هیچ انسانی کامل نیست و نباید از خود و دیگران توقع بی عیب و نقص بودن در ح­د کمال را داشته باشیم.

موفق و سربلند باشید :)

۱۳۸۵/۰۶/۰۶

وقتی دوست دروغ بگوید

سلام /:)
وقتی دوست شما اصرار به طراحی سایتی برای او داشته باشید. وقتی بارها زنگ بزند. وقتی sms های او شما را کلافه کند. آنگاه مخ شما زده شده است!
بعد از این همه اصرار امروز صبح، از رئیس اجازه گرفتم که به دیدار دوستم بروم. صبح پشیمان شدم ولی زنگ زد و گفت «آبروی من میره!». با تاخیر رفتم و رسیدم. تا شرکت هیچ توضیحی به من نمی داد. وقتی رسیدم کاملا تعجب کردم. چرا که بجای یک شرکت، فقط یک آپارتمان مسکونی را دیدم.

۱۳۸۵/۰۵/۳۱

جملات کوتاه ولی زیبا ۲

سلام:>
امروز نوبت ارائه جملات کوتاه است. بی مقدمه 10 جمله این مطلب را می نویسم:rose - گل رز - cheshmak.net

موریس مترلینگ
«ارزش اخلاقی، بسته به تعداد وظایفی است که آدمی انجام می دهد»

کترینگ
«من آینده را دوست دارم زیرا بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم»

اسپارت
«اگر زندگی با تو سر ناسازگاری دارد تو با او سازش کن»

استفاده از Command Prompt برای ftp

«مطلب امروز مربوط به نحوه استفاده از Command Prompt ویندوز (یا همان محیط dos در ویندوز) می باشد»

باز کردن محیط Command Prompt - داس
دستور cmd در منوی run را بنویسید و اجرا کنید و یا آدرس را Start--All Programs--Accessories و بعد بر روی Command Prompt کلیک کنید.

آماده سازی فایل ها برای انتقال (ftp)
با دستور cd داخل پوشه ای که فایل های لازم برای انتقال وجود دارند شوید.دستور cd یکی از دستورات محیط داس می باشد.

اتصال به سایت برای انتقال فایل ها

۱۳۸۵/۰۵/۲۷

خانواده در برابر خانواده

سلام
حتماً شنیده اید که می گویند: "چشم در مقابل چشم" یا "کوه به کوه نمی رسه، آدم به آدم میرسه". بشنوید امروز از من. من می گویم خانواده در برابر خانواده. این جمله چه معنی دارد. به ادامه مطلب توجه کنید. خانواده در برابر خانواده
خانواده در برابر خانواده. یعنی اعضای خانواده نظیر به نظیر در برابر هم هستند:
پدر یعنی CASE
مادر یعنی مونیتور
خواهر یعنی بلند گو
برادر یعنی کیبورد و موس
من هم به عنوان کوچکترین عضو خانواده نقش سیم رابط و دو شاخه را بر عهده دارم!

نوبت به توضیح می رسد.
پدر کار می کند و بیشترین وظایف را برعهده دارد. تلاش می کند و گرم می شود.
مادر همیشه پایدار است و تمامی خانواده را به هم طوری ارتباط می دهد که به نمایش در آیند.
خواهر مثل همه ی دختران داد می زند. جیغ می زند. البته این یک امر عادی در مورد خواهران است.
در برابر خواهر، برادر قرار دارد که با فروتنی کامل! در زیر دست قرار می گیرد و هی کتک می خورد. از همه طرف و به همه طریق. اگر عصبانی شوید کیبورد یا موس را می کوبید. چون از همه ارزان تر است.

و حالا من

۱۳۸۵/۰۵/۲۴

اگر من … بودم

سلام :)
اگر من ... بودم.
... می تواند هر چیزی باشد. مهندس، دکتر، رئیس جمهور آمریکا، محمود احمدی نژاد، مادر، ماشین ریش تراش، نرم افزار وردپرس، موس کامپیوتر، شانه و یا حتی خورشید.
اگر من ... بودم عنوان انشائی بود که معلم چندین سال قبل در دوران به ما داده بود. انشائی که هرگز آن را ننوشتم و سال ها تنها به عنوان آن خیره شدم. واقاً اگر من شانه بودم، چه می کردم. و یا اصلا سطح خود را بالاتر ببرم. اگر من موس کامپی.... نه. این هم خوب نیست؟ اصلاً ماشین ریش تراشی!
آری!ریش تراش براون
من یک ماشین ریش تراشی هستم. با مارک براون. موهای خوابیده را هم بلند می کنم. تبلیغات من را همه جا می بینید. بر روی مجلات، تابلوهای تبلیغات و ار همه بیشتر بر روی دیوار قطار شهری. روز پدر مرا به پدر خود تقدیم می کنید. هنگام ازدواج من را به داماد می دهید. از یک جهت بسیار از شما بالاترم. من گارانتی دارم. فروشنده ها برای من به شما دروغ می گویند. برای خرید من تلاش می کنید. بعضی ها حسرت من را می خورند و بعضی دیگر با آمدن نوع جدید از من، مرا رها می کند.
اگر مرا بخرید و سپس زود مرا گم کنید، افسوس می خورید! در عوض اگر مرا داشته باشید مطمئناً روزی مرا در سطح زباله می اندازید!!

آه که عجب دنیائی است :(

موفق باشید

۱۳۸۵/۰۵/۲۳

هر روز زیباتر از دیروز

سلام
پرده ی اول
بعد از چند هفته تصمیم گرفتم تا دوباره برنامه ریزی خود را شروع کنم. دیروز شروع کردم. نوشتم و نوشتم. بعد نگاهی به کارهایی که باید انجام می دادم ولی نداده ام انداختم. و نیز کارهائی که نباید انجام می داادم ولی انجام دادم. به فکر رفتم.
به آرامش نیاز داشتم ولی هیچ چیز مرا آرام نمی کرد. به جای ترس از شکست، امید را پیشه کردم.

پرده ی دوم
اکنون به این فکر می کنم که چرا این قدر به وب علاقمند شده ام. وب مرا ارضا می کند. هر می خوناهم در آن پیدا می کنم. دنیایی فراتر از تصور من و شما. هم اکنون چندین هزار نفر مانند من در حال وبلاگ نویسی در همین زمان هستند و چندین میلیون نفر مانند شما در حال دیدن مطالب ما چند هزار نفر. عجب دنیائی است این دنیای مجازی

پرده ی سوم
قصد دارم قسمت دیگری را به سایت اضافه کنم که بزودی آماده خواهد شد. سایت academist.ir هر روز بازدیدکننده ی بیشتری پیدا می کند.

پرده ی اصلی
از این به بعد تا اطلاع ثانوی زیاد آپدیت می کنم تا زیاد من را تحمل کنید.


موفق و سربلند باشید

۱۳۸۵/۰۵/۲۰

شروع دوباره قسمت کوتاه ولی زیبا

سلام :)
اگر از بازدیدکنندگان قدیمی این وبلاگ باشید هم درخاطران هست که در وبلاگ قبلی قسمتی با عنوان کوتاه ولی زیبا وجود داشت که در آن جملات زیبا از بزرگان تاریخ، دین و ... وجود داشت. قصد داشتم در این وبلاگ هم آن قسمت را قرار دهم ولی بنابه دلایلی تاکنون موفق به انجام آن نشده بودم.
از امروز بار دیگر قسمت کوتاه ولی زیبا فعال می شود. جملاتی که قبلا در وبلاگ قبلی ارائه شده بودند در این وبلاگ قرار نمی گیرند.

و اینک جملات

امام محمد تقی (ع)
«صبر را تکیه گاه خویش کن و با هوس مخالفت نما»

سولون

ساده ترین شمارنده بازدیدکنندگان با PHP

«امروز ساده ترین برنامه شمارنده بازدیدکنندگان وب سایت را به عنوان یک مثال ساده بررسی می کنیم»

در اغلب وب سایت ها قسمت کوچکی برای نشان دادن آمار بکار می رود. برخی از سیستم های آمار گیری اطلاعات زیادی را درباره بازدیدکنندگان ارائه می دهند و برخی دیگر که اغلب رایگان می باشند با محدودیت هایی در ارائه سرویس روبرو هستند. نقطه اشتراک تمامی سیستم های آمار گیری نشان دادن تعداد بازدیدکنندگان است. امروز قصد داریم ساده ترین نوع برنامه ی شمارنده بازدیدکنندگان را ارائه داده و با هم به بررسی کدهای آن بپردازیم.
ابتدا تمامی کد های مربوط به برنامه را ارائه می دهیم:
[php]
<?php
$counter_file = "./count.dat" ;
if ( !($fp = fopen($counter_file, "r"))) {
die ("cannot open $counter_file.") ;
}

$counter = (int) fread($fp, 20);
fclose($fp);
$counter++;
echo "Your visitor No. $counter.";
$fp = fopen ($counter_file, "w");
fwrite ($fp, $counter);
fclose($fp);
?>
[/php]

کد های فوق را در فایلی با پسوند php. و با نام دلخواه مانند hit-counter01.php ذخیره کنید. سپس فایلی با نام count و با پسوند dat. ایجاد نمائید. حال شما یک فایل برای اجرای کدها و فایلی دیگر برای ذخیره تعداد بازدیدکنندگان دارید. حال قسمت های مختلف کد را بررسی می کنیم:

[php]
$counter_file = "./count.dat" ;
[/php]
این کد آدرس فایلی را که تعداد بازدیدکنندگان در آن ذخیره می شود را مشخص می کند.

[php]
if ( !($fp = fopen($counter_file, "r"))) {
die ("cannot open $counter_file.");
}
[/php]
این قسمت شامل باز کردن فایل ($fp = fopen($counter_file, "r")) برای خواندن اطلاعات درون آن (پارامتر "r" مشخص می کند که فایل تنها برای خواندن باز شده است) ، بررسی بازشدن صحیح و نیز چاپ پیغام مناسب در هنگام عدم توانائی برای بازکردن فایل می باشد(دستور die از ادامه ی اجرای کد جلوگیری می کند).

[php]
$counter = (int) fread($fp, 20);
[/php]
در این خط اطلاعات درون فایل count.dat به اندازه 20 کاراکتر خوانده می شود و بعد از تغییر نوع اطلاعات از string به int با استفاده از (int)، اطلاعات در متغیر counter$ ذخیره می شوند.

[php]
fclose($fp);
[/php]
فایل را می بندد.

[php]
$counter++;
[/php]

متغیر counter$ را یک واحد افزایش می دهد.
[php]
echo "Your visitor No. $counter.";
[/php]

تعداد بازدیدکنندگان را چاپ می کند. مانند:

Your visitor No. 23.


[php]
$fp = fopen ($counter_file, "w");
[/php]

فایل را مجدد باز می کند(البته این بار با استفاده از پارامتر "w" فایل را برای تنها برای نوشتن).
[php]
fwrite ($fp, $counter);
[/php]

مقدار متغیر counter$ را در فایل قرار می دهد(اطلاعات قبلی فایل پاک می شود).
[php]
fclose($fp);
[/php]
فایل را می بندد.

درس امروز تمام شد. به همین سادگی شما یک شمارنده بازدیدکنندگان ساده دارید!

۱۳۸۵/۰۵/۱۷

نحوه نگارش دستورات css

دستورات css از 3 قسمت تشکیل می شوند:

  1. گزینشگر - selector

  2. خصیصه - property

  3. مقدار - value


selector {property: value}گزینشگر یک تگ html و یا یک عنصر مانند گروه است. خصیصه نیز قسمتی از کد html است که می تواند مقداری را به خود اختصاص دهد. مانند خصیصه align که مربوط به نحوه قرار گرفتن متن، عکس و ... است. مقدار هم که

۱۳۸۵/۰۵/۱۵

من از شیطانم

شنیده ام در دوردست ها شهری است. شهری مملو از زیبائی های پایان ناپذیر. گویند در آن شهر فرشته ها هستند. Shadow به سراغ فرشته ها می روم. می گویند فرشته نیستند و علاقه ای به فرشته شدن ندارند. چند قدم به عقب باز می گردم. کمی به اطراف خود می نگرم. انسان ها را می بینم. وای. خدایا. همه هراسانند.
چند قدم آن طرف تر پری از پرهای فرشتگان را می یابم. یک پر سفید در شهری که با آمدنم سیاه گشت. پر سفید هم سیاه شد. بی قرار نگشتم. آسوده ام و هیچ ناراحتی را نمی بینم. در شهر قدم می زنم.
دیگر نه فرشته ای است و نه انسانی. تنها یک سیاهی به دنبال من است. هر جا هستم او هم با من است. چشمان خود را می بندم ولی باز هم او ا می بینم. انسان ها رفتند؟ کجا؟
فرشتگان نیستند.
نگارنم. شاید آن سیاهی راهنمای من باشد. به طرف می روم. از من دور می شود. در مانده ام. چرا هیچ کس مرا یاری نمی دهد. قدم زنان به چشمه ای می رسم. قبل از نوشیدن آب، خود را در آن می بینم. من سیاه تر از آن سیاهم. من سایه ای از آن سیاهیم!

رمز آرامش در ۶۰ گام

سلام
این 60 تا گام یا همون قدم رو یکی از دوستان به ایمیلم ارسال کرده بود. خوندنش خالی از لطف نیست. عمل کردن به اونا خیلی بهتون حال میده. امتحانشون کنین. حتی اگه شده برای یک هفته!

گام1: فهرستي از موفقيت هايي را که تا کنون نصيبتان شده را تهيه کنيد.
گام2: هر چند وقت يک بار به ميان طبيعت برويد و در مح­يطي سبز و سرشار از آرامش قدم بزنيد.
گام3:وان ح­مام را پر از آب گرم و صابون کنيد! داخل وان بنشينيد و تمام تنش ها را با تنفس عميق و استراح­ت از خود دور کنيد.
گام4: هر روز به جمله هاي زير و جملاتي از اين قبيل فکر کنيد.
تا زماني که خودتان نخواهيد ، هيچ کس نمي تواند تح­قيرتان کند.(تئودور روزولت)
روزي شخصي بودايي را فح­ش و ناسزا ميداد ، بودا به وي گفت:از تو به خاطر اين هديه عالي تشکر ميکنم!اما متاسفم که نمي توانم هديه ات را بپذيرم ، راستي اگر کسي به من هديه اي دهد و من هديه را قبول نکنم به چه کسي تعلق خواهد داشت؟
خواه فکر کنيد کاري را ميتوانيد انجام دهيد ، خواه فکر کنيد که از انجام کاري ناتوان هستيد ، هميشه ح­ق با شماست.(هنري فورد)
عشق از آن جهت در ما به وديعه گذاشته شده که آن را به ديگران ببخشيم.
قلمرو خد! اوند درون ما انسانهاست.
هر کاري را که دوست داري انجام بده پول خود به دنبال آن مي آيد.
به دنبال رستگاري و سعادت خود باش.
از صميم قلب خودت را دوست داشته باش.
گام5: در تعطيلات آخر هفته ، فقط به تفريح و استراح­ت بپردازيد.
گام6: تلاش کنيد هميشه مثبت بينديشيد.
گام7: به خاطر داشته باشيد که هر گاه در کاري سرگردان مي مانيد ، در ح­ال آموختن نکته اي جديد هستيد.
گام8: تا آنجا که لازم است خودتان را به مبارزه بطلبيد ، نه بيش از اندازه.
گام9: در هفته يک شب تلويزيون خود را خاموش نگه داريد تا مغزتان استراح­ت کند.
گام10: در روز عشق(والنتاين)براي خودتان کارت تبريک بخريد.

۱۳۸۵/۰۵/۱۴

مقدمه ای برای جاوا اسکریپت

«مبحث امروز مقدمه ای برای یادگیری جاوا اسکریپت است که شامل توضیحاتی در رابطه با جاوا اسکریپت، نحوه نگارش و نیز محل قرارگیری کدهای جاوا اسکریپت می باشد»

توضیحاتی در مورد جاوا اسکریپت


امروزه جاوا اسکریپت در میلیون ها سایت مورد استفاده قرار می گیرد. از جاوا اسکریپت برای افزایش کارائی سایت، طراحی زیباتر، فرم ها، ایجاد کوکی و ... استفاه می شود. جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی تحت وب می باشد که تقریبا تمامی مرورگر ها با آن هم خوانی دارند. از قبیل : فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، موزیلا و ... . قبل از یادگیری جاوا اسکریت باید HTML و XHTML را فرا گرفته باشید. بیاد داشته باشید که جاوا اسکریپت با جاوا متفاوت است و نباید این دو را با هم یکسان بدانید.

نحوه نگارش کدهای جاوا اسکریپت


کدهای جاوا اسکریپت در صفحات HTML داخل تگ script قرار می گیرند. مانند:

[html]
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!");
</script>
</body>
</html>
[/html]

خروجی کد بالا نوشته ی !Hello World می باشد. از خصیصه type برای مشخص کردن زبان اسکریپت نوشه شده استفاه می شود. <script type="text/javascript"> محل شروع کدهای جاوا اسکرپیت و </script> محل پایان کدهای جاوا اسکریپت را مشخص می کنند:

[html]
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
...
</script>
</body>
</html>
[/html]

عبارت document.write یکی از دستورات استاندارد جاوا اسکریپت برای نوشتن متن در صفحه می باشد. با نوشت عبارت document.write بین <script type="text/javascript"> و </script> مرورگر متوجه دستور شده و عبارت مورد نظر را چاپ می کند. در اینجا !Hello World مورد نظر است:
[html]
<html>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>
</body>
</html>
[/html]

توجه داشته باشید که اگر از تگ <script> استفاده نکنید، مرورگر وب شما عبارت document.write("Hello World!") را به عنوان متن در نظر گرفته و بجای اجرای دستور، آنرا چاپ می کند.


محل قرار گیری کدهای جاوااسکریپت


به طور کلی کدهای جاوا اسکرپیت را می توان در 3 قسمت صفحه وب قرار داد:


  1. بخش head

  2. بخش body

  3. اسکریپت خارجیبخش head


کدهای قرار گرفته در این بخش قبل از هر چیز دیگری لود می شوند. نحوه قرار گرفتن آنها به صورت زیر است:
[html]
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
...
</script>
</head>
[/html]

بخش body


کدهای قرار گرفته در این بخش با لود شدن محتویات صفحه، لود می شوند. معمولا برای تغییر دادن محتویات صفحه و نیز اضافه کردن جلوه های ویژه به آنها استفاده می شود. نحوه قرار گرفتن آنها به صورت زیر است:
[html]<html>
<head>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
...
</script>
</body>
</html>
[/html]

نکته: شما می توانید کدهای خود را هم در بخش head و هم در بخش body به تعداد نامحدود قرار دهید:

[html]<html>
<head>
<script type="text/javascript">
...
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
...
</script>
</body>
</html>
[/html]

اسکریپت خارجی


گاهی اوقات شما نیاز به اجرای یک کد جاوا اسکریپت در صفحات مختلف (بدون نگارش در تک تک صفحات) دارید. و یا کد شما بسیار طولانی است و هنگام کد نویسی در صفحه html شما را دچار مشکل می کند. در این صورت با استفاده از اسکریپت خارجی مشکل شما حل می شود. برای نگارش اسکریپت خارجی ابتدا یک فایل با فرمت js. ایجاد کنید. می توانید پسوند یک فایل txt را به js. تغییر دهید. سپس این فایل را توسط یک ویرایشگر متن مانند Notepad باز کنید. کدهای جاوا اسکریپت خود را بدون تگ <script> در آن قرار دهید و سپس فایل را ذخیره کنید (با پسوند js.)
برای فراخوانی اسکریپت خارجی از خصیصه src تگ <script> استفاده کنید. مانند زیر که xxx.js آدرس فایل جاوا اسکریپت است:

[html]<html>
<head>
<script type="text/javascript">
<script src="xxx.js"></script>
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
[/html]

۱۳۸۵/۰۵/۱۳

آگوست ، ماه خاطره ها

سلام :)
برای هر کس هر ماه خاطره هایی رو به همراه داره. برای من ، آگوست یا همون میشه گفت مرداد و کمی از شهریور به عنوان ماه خاطره هام همیشه زنده است. شاید بگین چرا نمی گه مرداد و یا شهریور؟!
خوب آخه هم شهریور توش هست و هم مرداد! چند تا دلیل برای من وجود داره که من رو عاشق آگوست کرده:

  1. تولدمه
  2. تولد دوستمه
  3. تو یه همچین ماه من به حج عمره رفتم ^:)^

اولویت و شرکت پذیری در PHP

«مبحث امروز گذری در اولویت و شرکت پذیری عملگرها در php می باشد»

ترتیب اجرای عملگرها را اولویت (precedence) می گویند. اگر اولویت عملگرها یکسان باشد نحوه ارزیابی آنها از قوانین خاصی تبعیت می کند که به آن شرکت پذیری (associativity) می گویند. این قوانین از حالات چپ به راست (left) ، راست به چپ (right) و نامرتبط (n/a) را شامل می شود.
در جدول زیر اولویت های عملگرها در PHP نشان داده شده است. عملگرهای با اولویت پائین در بالای جدول قرار دارند و از بالا به پائین اولویت عملگرها افزایش می یابد. به علاوه شرکت پذیری این عملگرها را نیز مشاهده می کنید.
PHP جدول اولویت عملگرها در
عملگرها شرکت پذیری
, left
or left
xor left
and left
print right
= += -= /= .= %= &= |= ^= ~= <<= >>= left
? :
left
|| left
&& left
| left
^ left
& left
== != === !== n/a
< <= > >= n/a
<< >> left
+ - . left
* / % left
! ~ ++ -- (int) (double) (string) (array) (object) @ right
[] right
new n/a
() n/a* عملگر print مانند ساخت echo عمل می کند و خروجی را تولید می کند.