۱۳۸۵/۰۵/۲۷

خانواده در برابر خانواده

سلام
حتماً شنیده اید که می گویند: "چشم در مقابل چشم" یا "کوه به کوه نمی رسه، آدم به آدم میرسه". بشنوید امروز از من. من می گویم خانواده در برابر خانواده. این جمله چه معنی دارد. به ادامه مطلب توجه کنید. خانواده در برابر خانواده
خانواده در برابر خانواده. یعنی اعضای خانواده نظیر به نظیر در برابر هم هستند:
پدر یعنی CASE
مادر یعنی مونیتور
خواهر یعنی بلند گو
برادر یعنی کیبورد و موس
من هم به عنوان کوچکترین عضو خانواده نقش سیم رابط و دو شاخه را بر عهده دارم!

نوبت به توضیح می رسد.
پدر کار می کند و بیشترین وظایف را برعهده دارد. تلاش می کند و گرم می شود.
مادر همیشه پایدار است و تمامی خانواده را به هم طوری ارتباط می دهد که به نمایش در آیند.
خواهر مثل همه ی دختران داد می زند. جیغ می زند. البته این یک امر عادی در مورد خواهران است.
در برابر خواهر، برادر قرار دارد که با فروتنی کامل! در زیر دست قرار می گیرد و هی کتک می خورد. از همه طرف و به همه طریق. اگر عصبانی شوید کیبورد یا موس را می کوبید. چون از همه ارزان تر است.

و حالا من
من از همه کوچک ترم. در حالی که کارم اصلاً به چشم نمی خورد، ولی یکی از اساسی ترین کارها را بر عهده دارم. اگر من نباشد خواهر خاموش می ماند. مادر هم اگر به پدر وصل نباشد او هم خاموش می ماند. از همه طرف ورودی دارم ولی تنهای یک خروجی دارم که آن هم به پریز وصل می شود. اگر روزی نباشم، حتماً ارزش من مشخص می شود.

موفق باشید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر