۱۳۸۵/۰۵/۳۱

جملات کوتاه ولی زیبا ۲

سلام:>
امروز نوبت ارائه جملات کوتاه است. بی مقدمه 10 جمله این مطلب را می نویسم:rose - گل رز - cheshmak.net

موریس مترلینگ
«ارزش اخلاقی، بسته به تعداد وظایفی است که آدمی انجام می دهد»

کترینگ
«من آینده را دوست دارم زیرا بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم»

اسپارت
«اگر زندگی با تو سر ناسازگاری دارد تو با او سازش کن»

لئویوسکایا
«با پول می توان جسم و حتی کمی احترام دیگران را خرید، ولی عشق را نمی توان»

والت دیسنی
«اقدام به انجام دادن غیر ممکن نوعی تفریح است»

هنری تورئو
«پرداختن به جزئیات، زندگی را تباه و زشت می کند. ساده شوید، ساده شوید»

ارسطو
«تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید»

آلفرد اوستن
«آرامش و اطمینان بهترین موفقیت است»

حضرت علی(ع)
«تا بخت تو را یاری می کند، عیب تو پوشیده است»

سعدی
«مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد آوردن مال»

موفق و سربلند باشید

۵ نظر: