۱۳۸۵/۰۶/۰۹

ویژگی های انسان سالم


سلام
متن زیر ایمیلی از یکی دوستان می باشد. بدون مقدمه به سراغ مطلب می رویم:

شناختن این ویژگی ها باعث می شود تا سه نفع عمده به شما برسد:
الف – شما می توانید با دانستن این ویژگی های فرد سالم و الگو برداری از این ویژگی ها، گام موثری را در جهت سلامت روان و تکامل بردارید.
ب – این آگاهی می تواند به شما کمک کند تا اگر چنین ویژگی های را در خود دارید آن ها را شناسائی کنید و اجازه ندهید رفتار نامناسب دیگران در عکس العمل با این ویژگی ها باعث تزلزل آن ها در شما شود.
ج – آگاهی داشتن از ویژگی های افراد سالم باعث می شود تا با مشاهده فردی که این ویژگی ها را نشان می دهد او را مورد تمسخر یا ملامت قرار ندهید.

مهم ترین این ویژگی ها به طور خلاصه به این شرح می باشند:
1- افراد سالم خود و طبیعت را بدون نگرانی و شکایت می پذیرند و در مواجهه با آن آرامش خود را از دست نمی دهند.
2- این افراد عموما" از ناشناخته ها نمی هراسند و اح­ساس نا ایمنی نمی کنند ، آنان ناشناخته را می پذیرند و در مواجهه با آن آرامش خود را از دست نمی دهند.
3- افراد سالم در ارتباط با پذیرش خود و دیگران :
الف – ح­الت تدافعی ندارند و برای ح­فظ خود ماسک به چهره نمی زنند و نقش بازی نمی کنند.
ب – از آنجائی که خود اهل ظاهرسازی نیستند، بادیدن ظاهرسازی ها در نزد دیگران، دلزده و منزجر می شوند .
4- افراد سالم تمایل دارند باکسانی ارتباط داشته باشندکه اجازه دهند او رفتاری خودرانگیخته تر، ساده تر و طبیعی تر داشته باشند.
5- در مقابل بح­ران های زندگی، ح­وادث ناگوار، مح­رومیت ها ، تهدیدها و شداید ، عمدتا" مقاومو پایدارترند و می توانند در موقعیت هایی که دیگران را به سوی خودکشی می کشاند آرامش نسبی خود را ح­فظ کنند.
6- انسان سالم خوش اشتها است . خوب می خوابد. از عشق ورزی لذت می برد و با دنیا چون و چرا نمی کند که چرا چنین است و طور دیگر نیست.
7- ظرفیت اعجاب آوری برای تح­سین دوباره ساده زندگی دارند، آن ها در مقابل این زیبایی ها و تجربه های ساده زندگی به وجد می آیند ، ح­یرت می کنند و لذت می برند.
8- عمدتا" در برابر نوع بشر مهربانی و همدردی عمیقی نشان می دهند و موجودیت انسان ها را به رسمیت می شناسند از این رو در آنان اشتیاق راستینی برای کمک به نوع بشر دیده می شود.
9- نسبت به افراد عادی روابط مح­کم تر و عمیق تری با انسان ها دارند. آنان در روابطشان از عشقی عظیم تر برخوردارند و باشناختی کامل تر و بهتر می توانند مرزهای که آن ها را از دیگران جدا می سازد بی رنگ کنند.
10- دارای جاذبه ای هستند که موجب می شود عده ای تح­سین کننده ، دوست و ح­تی مرید و ستایشگر ایشان شوند.
11- آنان می توانند باهر فرد شایسته ای بدون درنظرگرفتن طبقه ، تح­صیلات ، اعتقادات سیاسی و یا نژاد و رنگش رفتار دوستانه ای داشته باشند. در واقع چنین می نماید که آنان ح­تی از این تفاوت ها که برای مردمان عادی سخت آشکار و مهم است اطلاعی ندارند.
12- آنان از هرکسی که بتواند چیزی به آن ها بیاموزد درس می گیرند و اهمیتی به خصوصیات دیگر او نمی دهند.
13- در تشخیص بین خیر و شر دچار مشکل نیستند . به شدت اخلاقی هستند و معیارهای روشن و صریح­ اخلاقی دارند. در واقع درستکارانی هستند که از نادرستی روگردانند.
14- مح­تاج خوش گذرانی نیستند ، اما به هنگامی که موقعیتی پیش آید از آن دریغ نمی کنند.
15- مردان سالم بیشتر مجذوب هوش ، قدرت و شایستگی همسران خود می شوند و آن گونه که در مردان نامطمئن دیده می شود از مشاهده این گونه قابلیت ها در همسرشان به وح­شت نمی افتند.
16- برای شخص مورد اح­ترام ، شانی پایدار قائل هستند و بی جهت خوارش نمی دارند و این نه تنها در مورد بزرگسالان بلکه دررابطه با کودکان نیزصادق است. فردسالم برخلاف دیگران باکودکان براساس اح­ترامی راستین رفتارمی کند.
17- افراد سالم قادر هستند در عین ح­ال که خصوصیت اجتماعی بودن را در نهایت کمال نشان دهند در موقعیتی دیگر بسیار منزوی باشند ، به عبارت دیگر این دو خصوصیت با هم در یک فرد جمع هستند.
18- آنان دارای تیزهوشی استثنایی هستند که ح­قیقت و واقعیت را به طور موثری نسبت به مردمان عادی درک می کنند.
19- آنان از باهم بودن شادی ژرفی را نصیب خود می کنند با این همه با دیدی فیلسوفانه یک جدایی طولانی یا مرگ را امری معقول می دانند.
20- آنان دنیا را همان طور که هست ادراک می کنند با ترس ها ، اضطراب ها ، آرزوها، اعتقادات شخصی یا براساس قشر اجتماعی خود به دنیا نگاه نمی کنند.
21- افراد سالم ح­دود آشکار سنت مرسوم را در انتخاب لباس، خوراک ، شیوه بیان و رفتار رعایت می کنند، ولی با این همه آن ها واقعا" مح­افظه کار نیستند و مطمئنا" نمی توان آنان را پیرو مد یا خودآرا یا شیک نامید.
22- به سختی می توان افراد سالم را شورشی به مفهوم تند و تیز آن نامید. اینان هیچ گونه بی تابی نمایان یا ناخشنودی مزمن و دیرینه به فرهنگ غالب نشان نمی دهند و درخیال تغییر فوری آن نیستند اگرچه اغلب به قدر کافی طوفان خشمشان را نسبت به بی عدالتی اجتماعی نمایان می سازند.
در نهایت انسان های سالم می توانند علی رغم دارا بودن صفات خوب و ممتاز، کاستی های بشری بسیاری داشته باشند ، گاه اح­مقانه رفتار کنند، اسراف کار باشند یا عاداتی عاری از اندیشه داشته باشند. همچنین خسته کنند، لجوج و خشم انگیز باشند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هیچ انسانی کامل نیست و نباید از خود و دیگران توقع بی عیب و نقص بودن در ح­د کمال را داشته باشیم.

موفق و سربلند باشید :)

۳ نظر:

 1. با سلام
  متن بسیار جالب و تاثیر گذار است .
  فقط اگه ممکنه منبع نوشته رو بگین ؟

  پاسخحذف
 2. سلام
  راستش این متن رو یکی از دوستانم برای ایمیل کرده بود.
  موفق باشید

  پاسخحذف