۱۳۸۵/۰۶/۲۴

بعد از انتخاب واحد

سلام 8-|

انتخاب واحد هم تموم شد. زیاد طول کشید. از امسال سیستم کامپیوتری به دل دانشگاه ما هم راه پیدا کرده. بالاخره دانشگاه پیام نور مرکز تهران - واحد حسن آباد هم از سیستم کامپیوتری استفاده نمود. ولی کاش استفاده نمی کرد. بعد از واریز پول و انتخاب واحد و اینگونه مسائل نوبت به ثبت کامپیوتری رسید. همه چیز خوب پیش رفت و فقط یک مشکل داشتیم. قطعی برق!
برق دانشگاه قطع شد. در نتیجه سیستم مدیریت کامپیوتری هم از کار افتاد. بیش از 2 ساعت در گرمای طاقت فرسای بیابان فشافویه بودیم. البته دانشگاه صفای خود را از دست نداده بود. محیط گرم و صمیمی هنوز باقی بود. عکس های جالبی از حسن آباد و دانشگاه گرفتم که بزودی در سایت قرار می دهم.

در طول روز به یک سال قبل فکر می کردم که برای ثبت نام آمده بودم. راه دانشگاه هنوز بوی خود را حفظ کرده بود. خلاصه رفتیم و برگشتیم. نکته جالب توجه این بود که در اتوبوس هیچ مرد افغانی ندیدم. البته چند زن بودند. دفعات قبلی همیشه نصف اتوبوس افغانی بودند.

همیشه سرزنده باشید:)>-

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر