۱۳۸۵/۰۷/۲۸

از وسط به دو طرف

سلام

گاهی به چپ گاهی به راست
گاهی پائین گاهی بالا
ولی اغلب از وسط به دو طرف باید رفت. متعادل بود و در کمال تعادل به همه چیز دست یافت.
اگر بخواهیم متعادل باشیم. یعنی هم به راست و هم به چپ باید از وسط به دو طرف برویم. از وسط به دو طرف رفتن کار هر کسی نیست. شاید کمی استعداد لازم باشد و شاید مقدار بیشتری تلاش. بعد از اینکه زیادی به وسط بروید دیگر چپ و راست را فراموش می کنید و تنها به وسط می اندیشید. البته یک نکته باقی می ماند. و آن اینکه از نظر چپی ها شما به راست می روید و از جهت راستی ها شما به چپ می روید.
پس هرگز کسی مطلقا از وسط نمی رود (نمی تواند که برود).

موفق باشید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر