۱۳۸۵/۰۹/۲۲

خانه هیولا - monster house

سلامخانه هیولا - monster house

کوتاه بگویم : فیلم خانه هیولا (Monster House-2006) را دیدم.
دیدن فیلم خانه هیولا مرا به دوران کودکی برد. دورانی که کنجکاو بودم. دورانی که خراب می کردم تا یاد بگیرم.
حرکات مرموز کودکانه انجام می دادم (!). می خواستم بگویم بزرگ شدم ولی کجاست گوشی شنوا.
هر چه بود گذشت و عمرم گذر کرد. به بازی های کودکانه خود می اندیشم. کارتون های شیرین و بیاد ماندنی (موش و گربه - پت و مت - پینوکیو و...) روز هائی که هر روز در کوچه مان بازی می کردیم. از فوتبال، والیبال ،کشتی (!) گرفته تا النگ دولنگ (پیل و دستی در ترکی)
گاهی هم سر آدامس خروس نشان دعوا می شد. بچه بودیم. ساده. جسور. کنجکار. خرابکار. . . .
به نظر خیلی خاکی رفتم. از اینها بگزریم و به فیلم برگردیم.

مجله الکترونیکی فریا در این آدرس فیلم را معرفی کرده است.
فکر کنم خواندن مطلب مجله فریا بهتر از توضیح فیلم در اینجا باشد.
فیلم را پسندیدم.
لینک فیلم در imdb.com

monster house - خانه هیولا - cheshmak.net

موفق باشید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر