۱۳۸۵/۱۱/۰۸

واحد های CSS

سلام
CSS دارای واحد هایی جهت استفاده است که گاه باعث سردرگمی افراد می شود. این واحد ها که تعداد آنها 12 عدد می باشد، در دو بخش عمومی و رنگ ها تقسیم بندی می شوند.

بخش عمومی

واحد توضیحات
% درصد
in اینچ
cm سانتی متر
mm میلی متر
em 1em برابر با سایر فونت فعلی می باشد. 2em برابر با 2 برابر سایز فونت فعلی می باشد.. مثلا اگر سایز فونت فعلی 12pt باشد، آنگاه 2em به معنی 24pt است. em یکی اتز کاربردیترین واحدد های css می باشد که برای سادگی در دادن اندازه های نسبی به کار می رود.
ex ex به معنی x-height است. x-height همان ارتفاع فعلی کاراکتر x است.
pt پوینت (point). (یک pt برابر با 1/72 اینچ است)
pc پیکا (pica). (یک pc بابر با 12pt است)
px پیکسل (pixels). (کوچکترین نقطه در مونیتور)

رنگ هاواحد توضیحات
نام رنگ نام یک رنگ. مانند red که همان قرمز است. به نکته زیر جدول توجه نمایید.
rgb(x,x,x) مقدار RGB (مانند rgb(255,0,0))
rgb(x%, x%, x%) مقدار RGB بر حسب درصد (مانند rgb(100%,0%,0%))
#rrggbb عددی بر مبنای 16 (مانند #ff0000)


نکته
16 رنگ RGB مهم در ویندوز عبارتند از:
aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, and yellow


موفق باشید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر