۱۳۸۵/۱۰/۲۷

Google AJAX Search API، یک موتور جستجو در وبلاگ شما

سلام و باز هم گوگل
Google AJAX Search API، یک موتور جستجو برای وبلاگ شما
امروز قسمت جدیدی با عنوان Google AJAX Search API را در گوگل پیدا کردم. این قسمت به شما API یک موتور جستو که با تکنولوژی Ajax ساخته شده است را جهت قرار دادن در وبلاگ یا وب سایت ارائه می دهد.
این موتور جستجوی کوچک قابلیت جستجو در Local ، Web ، Video و Blog را داراست. نمونه این موتور جستجو در سمت چپ cheshmak.net قابل مشاهده می باشد.

مراحل ایجاد و بکارگیری Google AJAX Search API
1- به آدرس http://code.google.com/apis/ajaxsearch/signup.html مراجعه نمایید.
2- I have read and agree with the terms and conditions را تیک بزنید و در قسمت My web site URL: آدرس سایت یا وبلاگ خود را وارد نمائید. سپس بر روی Generate API Key کلیک کنید.
3- نمونه کد Google AJAX Search API در قسمت Here is an example web page to get you started: قابل مشاهده می باشد.
تمام شد!

چند نکته و توضیح

  • در خطی که عبارت localSearch.setCenterPoint("New York, NY"); نوشته شده است، به جای New York, NY محل زندگی خود را بنویسید. مانند Tehran

  • کلمه Google در عبارت searchControl.execute("Google"); بصورت پیشفرض جستجو می شود که در صورت تمایل می توانید به هر کلمه ای آن را تغییر دهی.

  • به onload="OnLoad()" در تگ body و <div id="searchcontrol"/> توجه نمایید. (این قسمت ها را هرگز از کد خود حذف نکنید.)نمونه کد :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>My Google AJAX Search API Application</title>
<link href="http://www.google.com/uds/css/gsearch.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<script src="http://www.google.com/uds/api?file=uds.js&amp;v=1.0&amp;key=Your API Key" type="text/javascript"></script>
<script language="Javascript" type="text/javascript">
//<![CDATA[

function OnLoad() {
// Create a search control
var searchControl = new GSearchControl();

// Add in a full set of searchers
var localSearch = new GlocalSearch();
searchControl.addSearcher(localSearch);
searchControl.addSearcher(new GwebSearch());
searchControl.addSearcher(new GvideoSearch());
searchControl.addSearcher(new GblogSearch());

// Set the Local Search center point
localSearch.setCenterPoint("New York, NY");

// Tell the searcher to draw itself and tell it where to attach
searchControl.draw(document.getElementById("searchcontrol"));

// Execute an inital search
searchControl.execute("Google");
}

//]]>
</script>
</head>
<body onload="OnLoad()">
<div id="searchcontrol"/>
</body>
</html>


موفق باشید

۵ نظر: