۱۳۸۵/۱۱/۰۱

کاربرد اعلان important در CSS

سلام

گاهی اوقات در بعضی از دستورات CSS با عبارت !important مواجه شده اید. در مورد کاربرد آن چه می دانید؟
به کد استایل زیر توجه کنید:

p {
background-color:#fff ;
color:#000 ! important;
}

p {
background-color:#9cf ;
color:#f00;
}

!important باعث می شود که کد کنار آن بیشترین اولیت را داشته باشد. در کد بالا با وجود اینکه color:#f00 بعد از color:#000 آمده است و در حالت عادی اولویت بیشتری دارد، به دلیل وجود !important کنار color:#000، اولیت نهایی با رنگ 000 است.
کد بالا بعد از اولویت بندی به صورت زیر در می آید:

p {
background-color:#9cf ;
color:#000 !important;
}

اطلاعات بیشتر(more)
موفق باشید

۱ نظر: