۱۳۸۵/۱۱/۱۴

چند جمله زیبا

سلام

چند جمله زیبا به دستم رسید. بد نیست شما هم بخوانید:

«یک انسان با جراًت یک جمعیت است»

«تفکر انسان مانند یک چتر نجات می باشد یعنی تنها زمانی می تواند کار کند که باز باشد»

«از موفقیت های گذشته خود برای امروز استفاده كنید . شان و حرمت انسانی خود را فراموش نكنید . مشتاقانه به سوی هدف هایتان بروید . همه روزه بكوشید تا از خود انسان بهتری بسازید . هدف های واقع بینانه برای خود بر گزینید»

«بردباری به عنوان یاری کننده کافی است و اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار کن»

«انسان هم میتونه دایره باشه هم یه خط راست. تو می خوای چی كار كنی؟ ...تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه بدی؟»

موفق باشید

۱ نظر: