۱۳۸۵/۱۱/۲۰

یک ۳ بیتی

تا که بودیم نبودیم کسی
کشت ما را غم بی هم نفسی
تا که رفتیم همه یار شدند
مرده ایم و همه بیدار شدند
قدر آیینه بدانید چو هست
نه بدان وقت که افتاد و شکست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر