۱۳۸۵/۱۲/۱۲

بعضی ها می میرند اگر

بعضی ها می میرند اگر (راهنمابی و رانندگی)police - پلیس راهنمایی و رانندگی

بعضی ها می میرند اگر چراغ قرمز را رد نکنند.
بعضی ها می میرند اگر در اتوبان دنده عقب نروند.
بعضی ها می میرند اگر روی خط عابر پیاده توقف نکنند.
بعضی ها می میرند اگر جلوی بیمارستان بوق نزنند.
بعضی ها می میرند اگر وسط خیابان مسافر سوار نکنند.
بعضی ها می میرند اگر وسط خیابان مسافر پیاده نکنند.
بعضی ها می میرند اگر کرایه بیشتری نگیرند.
بعضی ها می میرند اگر به علائم راهنمایی و رانندگی توجه کنند.
بعضی ها می میرند اگر دوبله پارک نکنند.
بعضی ها می میرند اگر بین خطوط رانندگی کنند.
بعضی ها می میرند اگر در محل دور زن ممنوع، دور نزنند.
بعضی ها می میرند اگر با سرعت پایین در خط (لاین)سرعت حرکت نکنند.
بعضی ها می میرند اگر سبقت ممنوع نگیرند.
بعضی ها می میرند اگر قوانین را رعایت کنند.

امیدوارم شما نمیرید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر