۱۳۸۵/۱۲/۲۳

جمله ای از گاندی

«ابتدا تو را نادیده می گیرند، سپس مسخره ات می کنند و بعد با تو می جنگند. ولی در نهایت پیروزی از آن توست»
گاندی

۱ نظر: