۱۳۹۰/۰۸/۱۹

کتاب باشگاه مشت زنی (Fight Club) منتشر شد


کتاب باشگاه مشت زنی که فیلم Fight Club بر اساس آن ساخته شده است، با ترجمه فارسی منتشر شد.
اولین قانون: اعضا حق ندارند دربارهٔ باشگاه مبارزه با کسی صحبت کنند.
دومین قانون: اعضا حق ندارند دربارهٔ باشگاه مبارزه با کسی صحبت کنند.
...
..
.

اگر در مورد باشگاه مشت زنی چیزی نمی دانید ویا می خواهید بیشتر بدانید پیوندهای زیر را دنبال کنید:
باشگاه مبارزه (ویکی پدیا)
باشگاه مشت‌زنی (نشر چشمه)
باشگاه مشت‌زنی (فیلم) (در ویکی گفتار)
Fight Club (در جامعه کتاب خوانان Goodreads)

سپاسگزاری
ممنون از:
* چاک پالانیک به خاطر باشگاه مشت زنی
* پیمان خاکسار برای ترجمه این رمان
* نشر چشمه بابت انتشار این کتاب
* لبوفسکی بزرگ برای اطلاع رسانی به موقع ;)

۱ نظر: