مرجع دستورات خط فرمان لینوکس

لینوکس

سلام :)

این صفحه مجموعه ای از پرکاربردترین دستورات لینوکس را جمع آوری کرده است. در صورتی که شما دستور پر کاربردی را می شناسید که در زیر نیامده است، آن را در قسمت نظرات ارائه کنید تا بعد از بررسی در لیست قرار گیرد.

در جدول زیر دستوراتی که دارای علامت • هستند بدون نیاز به تغییر قابلیت اجرا دارند و سایر دستورات نیاز به تغییر در پارامترها و ... دارند.دستور
توضیح

[bash]
ps aux
[/bash]

فهرست کردن فرایندهای در حال اجرا

[bash]
top
[/bash]

مشاهده و مدیریت فرایندهای در حال اجرا

[bash]
free
[/bash]

مشاهده اطلاعات حافظه رم (RAM) و فضای swap
[bash]apropos whatis[/bash]نمایش دستورات وابسته و مرتبط به صورت یک لیست
[bash]man -t man | ps2pdf - > man.pdf[/bash]ساخت یک صفحه با فرمت PDF از یک صفحه راهنما
[bash]which command[/bash]نمایش مسیر کامل دستور
[bash]whereis command[/bash]نمایش مسیر کامل دستور، فایل‌های مستندات man مرتبط با دستور و کد منبع آن در صورت وجود
[bash]whatis command[/bash]نمایش خلاصه‌ای از عملکرد و هدف یک دستور و دستورات مرتبط با آن
[bash]time command[/bash]نمایش مدت زمان گرفته شده برای اجرای یک دستور
[bash]time cat[/bash]استفاده از دستور time به عنوان کرونومتر. از Ctrl+d برای متوقف کردن کرونومتر استفاده کنید
[bash]nice info[/bash]اجرای یک دستور با اولویت کمتر. در اینجا دستور info
[bash]renice 19 -p $$[/bash]کمتر کردن اولویت اجرای یک برنامه (قبل از اجرا، راهنما دستور renice را با دستور man renice مطالعه کنید)
حرکت در دایرکتوری ها
[bash]cd -[/bash]رفتن به دایرکتوری قبلی

[bash]
cd
[/bash]
رفتن به دایرکتوری خانه $HOME
[bash]cd dir && command[/bash]رفتن به دایرکتوری dir و اجرای دستور command
[bash]pushd .[/bash]قراردادن دایرکتوری فعلی در پشته. شما می توانید با دستور popd آخرین دایرکتوری را فرا بخوانید
اطلاعات دایرکتوری‌ها و فایل‌ها
[bash]pwd[/bash]نمایش مسیر جاری خط فرمان (دایرکتوری فعلی)

[bash]
ls
[/bash]
لیست کردن سریع محتویات دایرکتوری
[bash]ls -lrt[/bash]لیست کردن سریع محتویات دایرکتوری بر اساس تاریخ
[bash]ls /usr/bin | pr -T9 -W$COLUMNS[/bash]نمایش محتویات /usr/bin در ۹ ستون
[bash]du -sh DIR_OR_FILE_PATH[/bash]مشاهده حجم دایرکتوری یا فایل DIR_OR_FILE_PATH
جستجو فایل
[bash]find -name '*.[ch]' | xargs grep -E 'expr'[/bash]جستجوی دایکتوری جاری و زیر شاخه های آن برای عبارت expr
[bash]find -type f -print0 | xargs -r0 grep -F 'example'[/bash]جستجوی تمامی فایل های دایرکتوری جاری و زیر شاخه های آن برای عبارت example
[bash]find -maxdepth 1 -type f | xargs grep -F 'example'[/bash]جستجوی دایکتوری فعالی برای عبارت example
[bash]find -maxdepth 1 -type d | while read dir; do echo $dir; echo cmd2; done[/bash]اجرای دستورات بر روی یافته ها در یک حلقه
[bash]find -type f ! -perm -444[/bash]نمایش فایل هایی که توسط کسی فایل دسترسی نیستند
[bash]find -type d ! -perm -111[/bash]نمایش دایرکتوری هایی که توسط کسی فایل دسترسی نیستند
[bash]locate -r 'file[^/]*\.txt'[/bash]جستجوی ایندکس کش شده از لیست فایل ها که حاوی عبارت file.txt باشد
[bash]look reference[/bash]جستجوی سریع لغات دیکشنری برای عبارت هایی که با reference شروع شده باشند.
[bash]grep --color reference /usr/share/dict/words[/bash]جستجوی کلمات دیکشنری که حاوی عبارت reference باشند و برجسته نشان دادن عبارت reference در آنها
بایگانی، فشرده سازی و رمزگذاری
[bash]gpg -c file[/bash]رمزگذاری بر روی file
[bash]gpg file.gpg[/bash]برداشتن رمز (سرگشایی) فایل file

[bash]tar -jcvf dir.tar.bz2 dir[/bash]
ایجاد یک بایگانی فشرده شده از دایرکتوری dir با فرمت bz2
برای فشرده سازی با فرمت gzip پارامتر j را حذف کرده و پسوند فایل را به gz تغییر دهید.
[bash]tar -jxvf dir.tar.bz2[/bash]استخراج (extract) کردن بایگانی فشرده شده dir.tar.bz2
برای استخراج کردن فرمت gzip کافیست پارامتر j را حذف کنید و نام فایل gzip را جایگزین کنید.
ارتباط خطی امن ssh
[bash]ssh $USER@$HOST[/bash]ارتباط برقرار کردن ssh با نام کاربری $USER بر روی هاست $HOST
[bash]ssh $USER@$HOST command[/bash]ارتباط برقرار کردن ssh با نام کاربری $USER بر روی هاست $HOST و اجرای دستور command
ابزار دانلود wget
[bash]wget -c url[/bash]دانلود کردن url با قابلیت اتصال مجدد و ادامه دانلود بدون از دست رفتن اطلاعات
[bash]echo 'wget url' | at 01:00[/bash]شروع دانلود url در ساعت ۱ بامداد
[bash]wget --limit-rate=20k url[/bash]دانلود url با حداکثر سرعت ۲۰ کیلو بایت
[bash]wget url -k -c -r -p[/bash]دانلود تمام سایت به آدرس url با تمامی زیر مجموعه ها و تبدیل لینک ها بعد از دانلود
ابزار های networking
[bash]ifconfig eth0[/bash]نمایش اطلاعات ارتباط کابلی eth0
[bash]iwconfig wlan0[/bash]نمایش اطلاعات ارتباط بی سیم wlan0
[bash]iwlist scan[/bash]اسکن کردن شبکه های بی سیم در دسترس
[bash]ip link show[/bash]نمایش رابط های موجود شبکه مانند eth0 و wlan0
[bash]ip link set dev eth0 name myeth[/bash]تغییر نام رابط eth0 به myeth
[bash]ip link set dev eth0 up[/bash]فعال کردن ارتباط eth0
با استفاده از down به جای up، این ارتباط غیر فعال می شود
[bash]ip addr show[/bash]نمایش آدرس های فعال رابط های موجود
[bash]ip addr add 1.2.3.4/24 brd + dev eth0[/bash]تنظیم کردن آدرس eth0 به 1.2.3.4 و mask به 255.255.255.0
با استفاده از del به جای add می توانید آدرس را حذف کنید
[bash]ip route show[/bash]جدول لیست مسیر ها(routing)
[bash]ip route add default via 1.2.3.254[/bash]تنظیم کردن gateway بر روی 1.2.3.245
[bash]whois zebardast.ir[/bash]نمایش اطلاعات مسئول (whois) دامنه مشخص شده

[bash]
netstat -tup
[/bash]
نمایش ارتباطات ورودی و خروجی سیستم بر روی شبکه


آخرین بروزرسانی: ۲۰ دی ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر